Data i hora oficial: dilluns 17 de juny de 2019, 03:30:55
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
100 anuncis
Plantilla personal 2019
22/05/2019 09:02 - Registre de publicació

Modificació plantilla estructural de personal de l'Ajuntament per a l'exercici 2019.

Termini d'exposició: 15 dies des de l'endemà de la publicació al BOPT i DOGC

Informació pública PAE implantació bar-restaurant en pol. 13, parc.144
08/05/2019 09:25 - Registre de publicació

Informació pública referent al projecte d'actuació específica impulsat per Baltasar B. V. per implantar una activitat recreativa de bar-restaurant a la parcel·la 144 del polígon 13.

Termini d'exposició: 1 mes a comptar a partir de la publicació al BOPT

Documents associats:
Concessió administrativa consistent en l'explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita, que es portarà a terme en vint-i-sis (26) lots
04/03/2019 14:32 - Registre de publicació

Concessió administrativa consistent en l'explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita, que es portarà a terme en vint-i-sis (26) lots, mitjançant procediment obert, i amb varis criteris per a la seva adjudicació.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils. Finalitza data 16 abril 2019.

L'expedient es troba al perfil del contractant de l’òrgan de contractació allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Anunci fixació data per formalitzar les actes d'ocupació i pagament o consignació, per l'expropiació de les finques del c/ Constància
26/02/2019 17:02 - Registre de publicació

Anunci resolución d'Alcaldia 250/2019, de fixació de la data per formalitzar les actes d'ocupació i pagament o consignació, per l'expropiació de les finques afectades per projecte executiu d'urbanització, d'enderroc i de taxació conjunta del carrer del Constància.

Termini d'exposició: 1 mes a comptar a partir de la publicació al BOPT

Documents associats:
Plantilla estructural personal 2019 i modificació relació llocs de treball
22/02/2019 13:30 - Registre de publicació

Plantilla estructural personal 2019 i modificació relació llocs de treball

Termini d'exposició: any 2019

Anunci Decret d'Alcaldia serveis mínims vaga general 21/02/2019
20/02/2019 14:07 - Registre de publicació

Anunci Decret d'Alcaldia serveis mínims d’aquest Ajuntament per a la vaga general convocada per la Intersindical-CSC per al dia 21 de febrer de 2019, de 0.00 a 24.00 hores.

Termini d'exposició: Fins al 22/02/2019

Documents associats:
Ordenança general de subvencions
20/02/2019 10:07 - Registre de publicació

Anunci consulta pública Ordenança general de subvencions

Termini d'exposició: 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci

Pla anual normatiu per a l'any 2019
20/02/2019 09:32 - Registre de publicació

Termini d'exposició: fins aprovació del proper Pla

Correcció d'errada en acord plenari de 28/09/2018
08/02/2019 12:31 - Registre de publicació

Acord del Ple de l'Ajuntament de sessió de 25/01/19, d'esmena d'errada de l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord plenari de sessió de 28/09/18, referent a l'exprociació d'immobles al carrer de la Constància.

Termini d'exposició: 1 mes a comptar a partir de la publicació al BOPT

Documents associats:
Ratificació aprovació provisional Pla Especial Urbanístic estació de servei
08/02/2019 09:08 - Registre de publicació

Ratificació de l'acord adoptat pel Ple, pel qual s'aprova provisionalment el Pla Especial Urbanístic promogut per Petrorapita, SL, per implantar una estació de servei a les parcel·les 25 i 26 del polígon 2.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Seu Electrònica