Data i hora oficial: divendres 19 de abril de 2019, 22:37:06
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
99 anuncis
Anunci aprovació del conveni Xarxa Rescat.
05/12/2016 14:43 - Registre de publicació

Aprovació del conveni Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya.

Termini d'exposició: Permanent

Documents associats:
Anunci aprovació conveni cessió de terminals de la Xarxa Rescat.
05/12/2016 14:42 - Registre de publicació

Aprovació del conveni de cessió terminals de la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya.

Termini d'exposició: Permanent.

Documents associats:
Aprovació del programa <<Pla d'ocupació local 2016>>
19/08/2016 13:59 - Registre de publicació

Aprovació del programa <<Pla d'ocupació local 2016>>

Termini d'exposició: 2 mesos a comptar des de la data de publicació al BOPT

Edicte aprovació inicial bases i convocatòria d’ajuts econòmics individuals per a fer front a les despeses familiars derivades de l’assistència a la Llar d’infants municipal i despeses del servei de menjador escolar de l’alumnat matriculat a la llar d’infants municipal durant el curs 2015-2016.
23/12/2015 11:25 - Registre de publicació

Edicte aprovació inicial bases i convocatòria d’ajuts econòmics individuals per a fer front a les despeses familiars derivades de l’assistència a la Llar d’infants municipal i despeses del servei de menjador escolar de l’alumnat matriculat a la llar d’infants municipal durant el curs 2015-2016.

Termini d'exposició: Fins el 16/01/2016

Documents associats:
Delegació presidència efectiva comissions informatives de Ciutadania i Ensenyament, i d'Hisenda i Gestió Municipal, i Especial de Comptes
31/08/2015 13:46 - Registre de publicació

Delegació presidència efectiva comissions informatives de Ciutadania i Ensenyament, i d'Hisenda i Gestió Municipal, i Especial de Comptes

Termini d'exposició: A partir del 19 d'agost de 2015

Documents associats:
Membres JGL, tinent/tes alcalde, delegació matèries regidors/res i atribucions de l'Alcaldia en la JGL
08/07/2015 09:48 - Registre de publicació

Decrets d'Alcaldia, de nomenament de membres de la Junta de Govern Local, de tinents i tinentes d'alcalde, de matèries a favor dels regidors i regidores, i d'atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local

Termini d'exposició: A partir del 17 de juny de 2015

Documents associats:
Bases reguladores de beques per transports per estudis superiors.
26/08/2014 09:17 - Registre de publicació

Bases reguladores de beques per transports per estudis superiors (curs 2013-2014).

Termini d'exposició: Fins al 30/09/2014

Edicte publicació convocatoria 2014 subvencions activitats amb finalitats juvenils.
27/06/2014 13:51 - Registre de publicació

Edicte publicació convocatoria 2014 subvencions a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupin projectes o activitats amb finalitats juvenils.

Termini d'exposició: Un mes a partir del dia següent de la data de publicació al BOPT

Documents associats:
Edicte aprovació inicial bases beques per a transports estudis superiors.
27/06/2014 13:40 - Registre de publicació

Edicte aprovació inicial bases beques per a transports estudis superiors.

Termini d'exposició: 20 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la seva publicació al BOPT

Documents associats:
Seu Electrònica