Data i hora oficial: divendres 16 de abril de 2021, 04:19:55
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
189 anuncis
Reglament banc de terres
23/03/2020 11:14 - Registre de publicació

Publicació anunci i consulta prèvia Reglament banc de terres

Termini d'exposició: 20 dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació

Modificació ordenança circulació i seguretat viària
23/03/2020 11:06 - Registre de publicació

Publicació Anunci i consulta prèvia modificació ordenança circulació i seguretat viària

Termini d'exposició: 20 dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació

Mesures a adoptar en els centres de treball dependents de l'Ajuntament
16/03/2020 14:18 - Registre de publicació

Mesures a adoptar en els centres de treball dependents de l'Ajuntament

Termini d'exposició: Fins nou avís

Documents associats:
Mesures preventives pandèmia coronavirus
13/03/2020 14:30 - Registre de publicació

Mesures preventives pandèmia coronavirus

Termini d'exposició: indefinit

Informació pública aprovació inicial Memòria de millora del camí a Poblenou
03/03/2020 09:24 - Registre de publicació

Tràmit d'informació pública en el procediment d'aprovació inicial de la Memòria de millora del camí a Poblenou.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils, a comptar a partir de la publicació al BOPT

Publicació període mitjà de pagament a proveïdors durant el quart trimestre de l’exercici 2019
03/03/2020 08:41 - Registre de publicació

En compliment del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6è l’obligatorietat de publicar informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors.

Termini d'exposició: Fins la publicació del següent trimestre.

Conveni col·laboració d'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci
03/03/2020 08:39 - Registre de publicació

Conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya d'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci

Termini d'exposició: indefinit

Conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya d'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci

Delegació presidència Comissió Informativa d'Hisenda i Gestió Municipal del 24 de febrer de 2020
26/02/2020 13:05 - Registre de publicació

Delegació presidència Comissió Informativa d'Hisenda i Gestió Municipal del 24 de febrer de 2020

Termini d'exposició: 24 de febrer de 2020

Documents associats:
Modificació Ordenança venda no sedentària
24/02/2020 13:26 - Registre de publicació

Publicació anunci i consulta prèvia modificació Ordenança venda no sedentària

Termini d'exposició: 20 dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació

ORDENANÇA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
24/02/2020 13:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils des de l'endemà d'aquesta publicació

Anunci consulta pública Ordenança administració electrònica

Documents associats:
Seu Electrònica