Data i hora oficial: dilluns 17 de juny de 2019, 02:51:50
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
100 anuncis
Anunci licitació contracte serveis increment neteja viària
13/03/2017 11:31 - Registre de publicació

Anunci licitació contracte serveis increment neteja viària al municipi

Termini d'exposició: 15 dies naturals a comptar última publicació als butlletins

Anunci licitació explotació serveis temporada platges
10/03/2017 10:59 - Registre de publicació

Anunci licitació autoritzacions explotació serveis temporada platges

Termini d'exposició: 8 dies naturals

Anunci licitació explotació Bar Casal Jubilats
09/03/2017 09:20 - Registre de publicació

Anunci licitació contracte administratiu especial explotació Bar Casal Jubilats.

Termini d'exposició: Data límit presentació licitació: 15 de març de 2017

Aprovació definitiva modificació puntual de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
14/02/2017 10:23 - Registre de publicació

Aprovació definitiva de la modificació puntual de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

Termini d'exposició: Fins 31-12-2017.

Aprovació definitiva de la modificació puntual de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Plantilla de personal funcionari i personal laboral 2017
14/02/2017 10:08 - Registre de publicació

Aprovació definitiva de la plantilla de personal funcionari i personal laboral per a l'exercici 2017.

Termini d'exposició: Fins aprovació nova plantilla.

Aprovació definitiva de la plantilla de personal funcionari i personal laboral per a l'exercici 2017.

Modificació delegació atribucions Alcaldia en la Junta de Govern Local
06/02/2017 14:19 - Registre de publicació

Modificació delegació atribucions Alcaldia en la Junta de Govern Local

Termini d'exposició: A partir del 3 de febrer de 2017

Documents associats:
Anunci aprovació inicial Pla Local Polítiques de Joventut
30/12/2016 14:54 - Registre de publicació

Anunci aprovació inicial del Pla de polítiques de Joventut del municipi de Sant Carles de la Ràpita.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir dia següent publicació al BOPT

Anunci aprovació inicial del Pla de Polítiques d’Igualtat.
30/12/2016 14:47 - Registre de publicació

Anunci aprovació inicial del Pla de Polítiques d’Igualtat del municipi de Sant Carles de la Ràpita.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir dia següent publicació al BOPT

Anunci aprovació inicial bases reguladores ajuts dineraris persones per fer front a situació de risc.
30/12/2016 14:46 - Registre de publicació

Anunci aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts dineraris directes a persones o famílies per fer front a situacions de risc econòmic i/o social de Sant Carles de la Ràpita.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir dia següent publicació al BOPT

Anunci aprovació Pla Director Enllumenat Exterior.
30/12/2016 14:46 - Registre de publicació

Anunci d'aprovació del Pla Director de l'Enllumenat Exterior de Sant Carles de la Ràpita.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir dia següent publicació al BOPT

Seu Electrònica