Data i hora oficial: dilluns 17 de juny de 2019, 02:39:31
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
100 anuncis
Reglament regulador del cementiri.
07/06/2017 12:55 - Registre de publicació

Aprovació inicial Reglament regulador del cementiri.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPT i al DOGC

 Aprovació inicial Reglament regulador del cementiri.

Reglament creació de fitxers de dades de caràcter personal
31/05/2017 12:23 - Registre de publicació

Anunci aprovació inicial del Reglament de creació de fitxers de dades de caràcter personal.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOPT i al DOGC

Anunci aprovació inicial del Reglament de creació de fitxers de dades de caràcter personal.

Contracte mixt subministrament i servei integral enllumenat exterior municipi
06/06/2017 08:57 - Registre de publicació

Contracte mixt de subministrament i servei per a la prestació del servei integral d'enllumenat exterior municipi.

Termini d'exposició: Últim dia presentació ofertes: 19 de juliol 2017

Anunci de 1 de juny de 2017, de notificació de la/les resolució/ons dictada/es en expedient/s sancionador/s per infracció/ons de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana.
05/06/2017 09:15 - Registre de publicació

Notificació de la/les resolució/ons dictada/es en expedient/s sancionador/s per infracció/ons de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils (del 06/06/2017 fins 27/06/2017)

Documents associats:
Reglament d'ús del Casal Cultural el Maset
01/06/2017 14:53 - Registre de publicació

Aprovació definitiva Reglament d'ús del Casal Cultural el Maset

Termini d'exposició: fins l'entrada en vigor del Reglament

Aprovació definitiva Reglament  d'ús del Casal Cultural el Maset

Reglament del Registre municipal d'Entitats Ciutadanes
01/06/2017 14:29 - Registre de publicació

Aprovació definitiva del Reglament del Registre municipal d'Entitats Ciutadanes

Termini d'exposició: fins l'entrada en vigor del Reglament.

Aprovació definitiva del Reglament del Registre municipal d'Entitats Ciutadanes

Reglament de la mesa de Mobilitat
01/06/2017 14:22 - Registre de publicació

Anunci aprovació definitiva Reglament de la mesa de Mobilitat

Termini d'exposició: fins la seva entrada en vigor

Anunci aprovació definitiva Reglament de la mesa de Mobilitat

Cessió d'ús del local del Centre Obert del carrer Sénia, 4, a la Creu Roja Local.
31/05/2017 12:39 - Registre de publicació

Aprovació inicial de la cessió d'ús del local del Centre Obert del carrer Sénia, 4, a la Creu Roja Local.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPT i al DOGC.

Aprovació inicial de la cessió d'ús del local del Centre Obert del carrer Sénia, 4, a la Creu Roja Local.

Anunci revocació de la delegació efectuada a favor del regidor Carlos Sanchis de Andrés relativa a la presidència de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, per a la sessió convocada per al dia 22 de maig de 2017 i delegació de les atribucions pròpies de la presidència a la primera tinenta d’Alcade, Sra. Èrika Ferraté Curto.
22/05/2017 15:00 - Registre de publicació

Anunci revocació de la delegació efectuada a favor del regidor Carlos Sanchis de Andrés relativa a la presidència de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, per a la sessió convocada per al dia 22 de maig de 2017 i delegació de les atribucions pròpies de la presidència a la primera tinenta d’Alcade, Sra. Èrika Ferraté Curto.

Termini d'exposició: Fins el dia 29/05/2017

Documents associats:
Habilitar l'edifici de l'Església Nova per a la celebració de les sessions plenàries.
19/05/2017 14:18 - Registre de publicació

Habilitar l'edifici de l'Església Nova per a la celebració de les sessions plenàries.

Termini d'exposició: Fins finalització de les obres de condicionament de la Sala de Plens.

Habilitar l'edifici de l'Església Nova per a la celebració de les sessions plenàries mentre durin les obres de condicionament de la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

Seu Electrònica