Data i hora oficial: dimarts 19 de març de 2019, 04:38:28
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
98 anuncis
Contracte mixt subministrament i servei integral enllumenat exterior municipi
06/06/2017 08:57 - Registre de publicació

Contracte mixt de subministrament i servei per a la prestació del servei integral d'enllumenat exterior municipi.

Termini d'exposició: Últim dia presentació ofertes: 19 de juliol 2017

Anunci de 1 de juny de 2017, de notificació de la/les resolució/ons dictada/es en expedient/s sancionador/s per infracció/ons de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana.
05/06/2017 09:15 - Registre de publicació

Notificació de la/les resolució/ons dictada/es en expedient/s sancionador/s per infracció/ons de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils (del 06/06/2017 fins 27/06/2017)

Documents associats:
Reglament d'ús del Casal Cultural el Maset
01/06/2017 14:53 - Registre de publicació

Aprovació definitiva Reglament d'ús del Casal Cultural el Maset

Termini d'exposició: fins l'entrada en vigor del Reglament

Aprovació definitiva Reglament  d'ús del Casal Cultural el Maset

Reglament del Registre municipal d'Entitats Ciutadanes
01/06/2017 14:29 - Registre de publicació

Aprovació definitiva del Reglament del Registre municipal d'Entitats Ciutadanes

Termini d'exposició: fins l'entrada en vigor del Reglament.

Aprovació definitiva del Reglament del Registre municipal d'Entitats Ciutadanes

Reglament de la mesa de Mobilitat
01/06/2017 14:22 - Registre de publicació

Anunci aprovació definitiva Reglament de la mesa de Mobilitat

Termini d'exposició: fins la seva entrada en vigor

Anunci aprovació definitiva Reglament de la mesa de Mobilitat

Cessió d'ús del local del Centre Obert del carrer Sénia, 4, a la Creu Roja Local.
31/05/2017 12:39 - Registre de publicació

Aprovació inicial de la cessió d'ús del local del Centre Obert del carrer Sénia, 4, a la Creu Roja Local.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPT i al DOGC.

Aprovació inicial de la cessió d'ús del local del Centre Obert del carrer Sénia, 4, a la Creu Roja Local.

Anunci revocació de la delegació efectuada a favor del regidor Carlos Sanchis de Andrés relativa a la presidència de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, per a la sessió convocada per al dia 22 de maig de 2017 i delegació de les atribucions pròpies de la presidència a la primera tinenta d’Alcade, Sra. Èrika Ferraté Curto.
22/05/2017 15:00 - Registre de publicació

Anunci revocació de la delegació efectuada a favor del regidor Carlos Sanchis de Andrés relativa a la presidència de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, per a la sessió convocada per al dia 22 de maig de 2017 i delegació de les atribucions pròpies de la presidència a la primera tinenta d’Alcade, Sra. Èrika Ferraté Curto.

Termini d'exposició: Fins el dia 29/05/2017

Documents associats:
Habilitar l'edifici de l'Església Nova per a la celebració de les sessions plenàries.
19/05/2017 14:18 - Registre de publicació

Habilitar l'edifici de l'Església Nova per a la celebració de les sessions plenàries.

Termini d'exposició: Fins finalització de les obres de condicionament de la Sala de Plens.

Habilitar l'edifici de l'Església Nova per a la celebració de les sessions plenàries mentre durin les obres de condicionament de la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

Plantilla estructural de personal de l'Ajuntament
04/05/2017 08:49 - Registre de publicació

Rectificació errades a la plantilla estructural de personal de l'Ajuntament.

Termini d'exposició: fins aprovació plantilla exercici 2018

Rectificació errades a la plantilla estructural de personal de l'Ajuntament

Anunci acord del Ple en relació amb la pobresa energètica.
03/05/2017 12:41 - Registre de publicació

Anunci acord del Ple en relació amb les tarifes elèctriques, la pobresa energética i la qualitat del subministrament.

Termini d'exposició: Indefinit

Documents associats:
Seu Electrònica