Data i hora oficial: dimarts 19 de març de 2019, 05:21:10
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
98 anuncis
Decret d'Alcaldia convocatòria concurs comparses participants rua Carnaval Infantil 2018.
05/02/2018 13:49 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia aprovació de la convocatòria per al concurs de comparses participants en la rua de Carnaval Infantil que organitza l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a l’exercici 2018.

Termini d'exposició: Dos mesos des del dia següent de la seva publicació al tauler d'anuncis.

Decret d'Alcaldia aprovació bases reguladores concessió de premis concurs de comparses participants en la rua de Carnaval Infantil.
05/02/2018 13:48 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia aprovació de les bases reguladores de la concessió de premis per al concurs de comparses participants en la rua de Carnaval Infantil que organitza l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

Termini d'exposició: Dos mesos des del dia següent de la seva publicació al tauler d'anuncis.

Proposta nomenament jutge/essa de pau titular
05/02/2018 12:47 - Registre de publicació

Obertura termini per presentar sol·licituds a jutge/essa de pau titular

Termini d'exposició: 20 dies a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPT

Documents associats:
Ordenança reguladora de la circulació i seguretat viària
01/02/2018 11:26 - Registre de publicació

Anunci consulta pública, esborrany nova Ordenança reguladora de la circulació i seguretat viària i catàleg infraccions.

Termini d'exposició: 20 dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació.

Plantilla personal 2018
01/02/2018 09:14 - Registre de publicació

Anunci rectificació errada plantilla personal 2018

Termini d'exposició: fins aprovació plantilla personal 2019

Modificació de la relació de llocs de treball
26/01/2018 14:22 - Registre de publicació

Modificació de la relació de llocs de treball

Termini d'exposició: ´fins 31 desembre 2018

Modificació de la relació de llocs de treball

Plantilla estructural de personal de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a l'exercici 2018
26/01/2018 09:44 - Registre de publicació

Plantilla estructural de personal de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a l'exercici 2018

Termini d'exposició: fins aprovació nova plantilla

Edicte
24/01/2018 13:04 - Registre de publicació

Proposta de l’Instructor de resolució expedient sancionador per incompliment de l’Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia (articles 5.1; 6.1 i 17.2).

Termini d'exposició: 15 dies a partir del dia següent a la seva publicació al TEU (del BOE)

Documents associats:
Aprovació inicial Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
23/11/2017 13:16 - Registre de publicació

Edicte aprovació inicial Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Termini d'exposició: 30 dies des de la publicació al BOPT

Aprovació conveni cessió ús local carrer Sénia, 4, a Creu Roja
14/11/2017 12:05 - Registre de publicació

Anunci aprovació conveni cessió ús local carrer Sénia, 4, a Creu Roja

Termini d'exposició: un mes

Seu Electrònica