Data i hora oficial: diumenge 24 de setembre de 2017, 08:34:59
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
89 anuncis
Anunci aprovació definitiva OJC ajust superfície real finca municipal en PI Rajolar
21/09/2017 09:11 - Registre de publicació

Aprovació definitiva de l'operació jurídica complementària respecte de l'ajust de superfície real de la finca registral 24627, de propietat municipal, ubicada al polígon indistrial del Rajolar.

Termini d'exposició: 1 mes a partir de la seva publicació al BOPT

Documents associats:
Edicte baixa per caducitat inscripció padronal ENCSARP
15/09/2017 10:17 - Registre de publicació

Edicte baixa per caducitat inscripció padronal ENCSARP, entre les dates 25/05/2017 i 09/09/2017 ambdós inclosos.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils des de la publicació al BOE (del 19/09/17 fins el 10/10/2017)

Documents associats:
Edicte expedient baixa d'ofici NO_ENCSARP
13/09/2017 08:23 - Registre de publicació

Edicte expedient baixa d'ofici NO_ENCSARP persones estrangeres no inscrites al Registre Central d’Estrangers, amb targeta de residència expedida des de fa més de 5 anys o bé amb el certificat d’inscripció al Registre Central d’Estrangers expedit des de fa més de 5 anys.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils des del dia següent a la publicació al Tauler Edictal Únic (TEU) del BOE (del 19/09/17 fins el 10/10/17)

Documents associats:
Anunci licitació
07/09/2017 13:50 - Registre de publicació

ANUNCI LICITACIÓ per a la concessió administrativa de les parades i locals del Mercat Municipal

Termini d'exposició: 15 dies naturals, des del dia següent de la darrera publicació al BOPT o DOGC

Documents associats:
Anunci rectificació Plec Clàusules Administratives Particulars
05/09/2017 09:30 - Registre de publicació

Anunci rectificació Plec Clàusules Administratives Particulars contracte administratiu especial explotació perruqueria del Casal dels Jubilats.

Termini d'exposició: Presentar proposicions fins el 13 de setembre de 2017

Edicte - Pla Especial Urbanístic usos edifici Antic Sindicat Agrari
30/08/2017 08:56 - Registre de publicació

Pla Especial Urbanístic per a concretar i definir els usos a les instal·lacions de l'Antic Sindicat Agrari.

Termini d'exposició: 1 mes a partir de la publicació de l'edicte al Bop de Tarragona

Documents associats:
Licitació llums Festes Nadal
22/08/2017 14:19 - Registre de publicació

Licitació contracte de subministrament consistent en l’arrendament de l’enllumenat ornamental per a les Festes de Nadal, tramitat mitjançant procediment obert i amb varis criteris per a la seva adjudicació.

Termini d'exposició: Presentar proposicions fins el 12 de setembre de 2017

Anunci licitació cte serveis unitats escolarització
21/08/2017 12:07 - Registre de publicació

Anunci licitació contracte serveis consistent en la realització de treballs de suport complementari en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria, mitjançant procediment obert, i amb un únic criteri per a la seva adjudicació.

Termini d'exposició: Presentar proposicions fins el 5 de setembre de 2017

Anunci de licitació per atorgament d'autoritzacions per a la utilització privativa del domini públic a la festivitat Orígens 2017.
18/08/2017 15:03 - Registre de publicació

Anunci de licitació per atorgament d'autoritzacions per a la utilització privativa del domini públic a la festivitat Orígens 2017.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació al BOPT

Documents associats:
Anunci aprovació OJC ajust superfície real finca municipal en PI Rajolar
04/08/2017 14:08 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Seu Electrònica