Data i hora oficial: diumenge 22 de abril de 2018, 02:45:23
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
78 anuncis
Edicte baixa per caducitat inscripció padronal ENCSARP
19/04/2018 08:20 - Registre de publicació

Edicte baixa per caducitat inscripció padronal ENCSARP, entre les dates 08/10/2017 i 07/03/2018, ambdós inclosos.

Termini d'exposició: 15 dies comptats a partir l’endemà de la publicació al Tauler Edictal Únic (TEU) del BOE

Documents associats:
Informació pública implantació estació de servei a les parcel·les 25 i 26 del polígon 2
10/04/2018 13:42 - Registre de publicació

Informació púbica del pla especial urbanístic promogut pel senyor José Ramon A. B., en representació de Petrorapita, SL, per implantar una estació de servei a les parcel•les 25 i 26 del polígon 2 del municipi de Sant Carles de la Ràpita.

Termini d'exposició: Del 10 d'abril al 10 de maig de 2018

Documents associats:
Ordenança municipal reguladora de la circulació i seguretat viària
06/04/2018 09:18 - Registre de publicació

Anunci aprovació inicial i esborrany nova Ordenança

Termini d'exposició: 30 dies hàbils des de la publicació al BOPT i al DOGC

Anunci licitació contracte serveis assessoria i defensa jurídica
06/03/2018 09:50 - Registre de publicació

Anunci licitació contracte de serveis consistent en la prestació del servei d’assessoria i defensa jurídica de l’Ajuntament.

Termini d'exposició: Termini presentació ofertes: fins 21 de març de 2018

Anunci licitació contracte serveis riscos laborals
06/03/2018 09:44 - Registre de publicació

Anunci licitació contracte de serveis consistent en la prevenció tècnica de riscos laborals i servei de vigilància de la salut del personal de l’Ajuntament.

Termini d'exposició: Termini presentació ofertes: fins 21 de març de 2018

Anunci licitació contracte serveis protecció contra incendis
06/03/2018 09:27 - Registre de publicació

Anunci licitació contracte de serveis consistent en el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, senyalització i evacuació, dels diferents equipaments, edificis i vehicles de l’Ajuntament.

Termini d'exposició: Termini presentació ofertes: 21 de març de 2018

Plantilla de personal 2018
27/02/2018 13:54 - Registre de publicació

Anunci correcció errades plantilla de personal

Termini d'exposició: fins aprovació plantilla personal 2019

Anunci licitació explotació serveis temporada platges
19/02/2018 09:14 - Registre de publicació

Anunci licitació explotació serveis temporada platges LOT14 i LOT22.

Termini d'exposició: 15 dies naturals a comptar de la última publicació als butlletins.

Decret d'Alcaldia convocatòria concurs comparses participants rua Carnaval Infantil 2018.
05/02/2018 13:49 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia aprovació de la convocatòria per al concurs de comparses participants en la rua de Carnaval Infantil que organitza l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a l’exercici 2018.

Termini d'exposició: Dos mesos des del dia següent de la seva publicació al tauler d'anuncis.

Decret d'Alcaldia aprovació bases reguladores concessió de premis concurs de comparses participants en la rua de Carnaval Infantil.
05/02/2018 13:48 - Registre de publicació

Decret d'Alcaldia aprovació de les bases reguladores de la concessió de premis per al concurs de comparses participants en la rua de Carnaval Infantil que organitza l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

Termini d'exposició: Dos mesos des del dia següent de la seva publicació al tauler d'anuncis.

Seu Electrònica