Data i hora oficial: dijous 18 de gener de 2018, 18:17:21
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
92 anuncis
Informació pública
11/10/2017 15:16 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Proposta MP3 - POUM definició urbana de l'àmbit del centre d'establiment turístic
22/11/2017 09:42 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Anunci reglament intern organització i funcionament Oficina Supervisió Projectes Ajuntament
11/01/2018 13:40 - Registre de publicació

Anunci reglament intern organització i funcionament Oficina Supervisió Projectes Ajuntament

Termini d'exposició: 2 mesos desde la publicació al BOPT

Aprovació inicial Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
23/11/2017 13:16 - Registre de publicació

Edicte aprovació inicial Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Termini d'exposició: 30 dies des de la publicació al BOPT

Aprovació conveni cessió ús local carrer Sénia, 4, a Creu Roja
14/11/2017 12:05 - Registre de publicació

Anunci aprovació conveni cessió ús local carrer Sénia, 4, a Creu Roja

Termini d'exposició: un mes

Anunci licitació contracte serveis retirada vehicles
17/11/2017 14:55 - Registre de publicació

Anunci licitació contracte serveis retirada de vehicles, mitjançant procediment obert i amb varis criteris per a la seva adjudicació,

Termini d'exposició: 15 dies naturals a comptar de la última publicació als butlletins.

Al perfil del contractant www.larapita.cat, es troba tota la documentacio relativa a la licitació.

Licitació contracte serveis redacció Projecte dependències Policia Local
14/11/2017 08:49 - Registre de publicació

Licitació contracte serveis consistent en l'encàrrec per a la redacció del Projecte bàsic i executiu de ls noves dependències municipals de la Polica Local a l'edifici de l'antic sindicat.

Termini d'exposició: 15 dies naturals a comptar de la última publicació als butlletins.

Al perfil del contractant www.larapita.cat, es troba tota la documentacio relativa a la licitació.

Modificació membres Junta de Govern Local, tinències d'alcalde i delegació matèries
13/11/2017 11:15 - Registre de publicació

Modificació membres Junta de Govern Local, tinències d'alcalde i delegació matèries

Termini d'exposició: A partir del 13 de novembre de 2017

Documents associats:
Informació pública
08/11/2017 13:31 - Registre de publicació

Informació pública aprovació inicial Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per a la definició urbana de l'àmbit del centre d'establiment turístic de Sant Carles de la Ràpita.

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Informació pública
08/11/2017 12:44 - Registre de publicació

Informació pública aprovació inicial Reglament intern organització i funcionament de l'Oficina de Supervisió de Projectes de l'Ajuntament.

Termini d'exposició: 30 dies

Documents associats:
Seu Electrònica