Data i hora oficial: diumenge 25 de juny de 2017, 22:44:43
Sincronitza

Tauler d'anuncis

 
72 anuncis
Anunci licitació contracte serveis televisió local
13/06/2017 14:00 - Registre de publicació

Anunci licitació contracte de serveis consistent en la posada en servei dels equips d’enregistrament, i demès prestacions per a la difusió d’esdeveniments a través d’una televisió local.

Termini d'exposició: 15 dies naturals a comptar a partir del següent que apareixi publicat al butlletins.

Consulta popular pressupostos participatius 2017
12/06/2017 12:26 - Registre de publicació

Anunci Consulta popular pressupostos participatius 2017

Termini d'exposició: fins 3 de juliol de 2017, inclòs.

Reglament regulador del cementiri.
07/06/2017 12:55 - Registre de publicació

Aprovació inicial Reglament regulador del cementiri.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPT i al DOGC

 Aprovació inicial Reglament regulador del cementiri.

Reglament creació de fitxers de dades de caràcter personal
31/05/2017 12:23 - Registre de publicació

Anunci aprovació inicial del Reglament de creació de fitxers de dades de caràcter personal.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al BOPT i al DOGC

Anunci aprovació inicial del Reglament de creació de fitxers de dades de caràcter personal.

Contracte mixt subministrament i servei integral enllumenat exterior municipi
06/06/2017 08:57 - Registre de publicació

Contracte mixt de subministrament i servei per a la prestació del servei integral d'enllumenat exterior municipi.

Termini d'exposició: Últim dia presentació ofertes: 19 de juliol 2017

Anunci de 1 de juny de 2017, de notificació de la/les resolució/ons dictada/es en expedient/s sancionador/s per infracció/ons de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana.
05/06/2017 09:15 - Registre de publicació

Notificació de la/les resolució/ons dictada/es en expedient/s sancionador/s per infracció/ons de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils (del 06/06/2017 fins 27/06/2017)

Documents associats:
Reglament d'ús del Casal Cultural el Maset
01/06/2017 14:53 - Registre de publicació

Aprovació definitiva Reglament d'ús del Casal Cultural el Maset

Termini d'exposició: fins l'entrada en vigor del Reglament

Aprovació definitiva Reglament  d'ús del Casal Cultural el Maset

Reglament del Registre municipal d'Entitats Ciutadanes
01/06/2017 14:29 - Registre de publicació

Aprovació definitiva del Reglament del Registre municipal d'Entitats Ciutadanes

Termini d'exposició: fins l'entrada en vigor del Reglament.

Aprovació definitiva del Reglament del Registre municipal d'Entitats Ciutadanes

Reglament de la mesa de Mobilitat
01/06/2017 14:22 - Registre de publicació

Anunci aprovació definitiva Reglament de la mesa de Mobilitat

Termini d'exposició: fins la seva entrada en vigor

Anunci aprovació definitiva Reglament de la mesa de Mobilitat

Seu Electrònica