Data i hora oficial: dimecres 29 de novembre de 2023, 17:03:51
Sincronitza

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS DE LA SEU ELECTRÒNICA

 

Ajuda general

Què és la Seu electrònica?

La Seu electrònica de l'Ajuntament de la Ràpita és el lloc a Internet des del qual podrà realitzar els tràmits administratius que requereixin identificació per part del ciutadà o de l'administració. També podrà consultar tota aquella informació referent a normativa, subvencions, documents públics, diaris oficials, convocatòries d’oferta de feina, perfil de contractant, actes i edictes, etc. D'aquesta forma l’Ajuntament compleix amb els requisits que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

A qui va dirigida?

A tots els ciutadans que optin per interactuar amb l’Ajuntament de la Ràpita a través d'Internet.

Què es pot fer a la Seu electrònica?

Es pot presentar documentació per Registre, consultar l'estat dels seus expedients, rebre notificacions electròniques i realitzar gestions que fins ara es realitzaven de forma presencial. Consultar informació referent a normativa, subvencions, documents públics, diaris oficials, convocatòries d’oferta de feina, perfil de contractant.

Tenen la mateixa validesa les gestions realitzades a la Seu que de forma presencial?

Si, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu electrònica que els efectuats de forma presencial.

És segur utilitzar els serveis de la Seu?

La comunicació entre vostè i la Seu és segura. Tota la informació viatja xifrada, els certificats electrònics garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que envia per Internet estan xifrats i, una vegada guardada en els nostres sistemes, utilitzem els mitjans necessaris per protegir-los, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament.

Quan puc utilitzar la Seu electrònica?

Podrà accedir a ella i realitzar tràmits i consultar informació durant 24 hores els 365 dies de l'any des de qualsevol lloc.

Tingui en compte que els realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?

Per al còmput de terminis en qualsevol tràmit, serà la data i hora oficial de la Seu la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitzi. A aquests efectes, es tindrà en compte la de finalització del tràmit, quan el ciutadà confirma la sol·licitud i/o documents i rep el rebut corresponent del Registre. Per exemple, suposem un tràmit administratiu el termini del qual acaba el 20 de setembre. Si vostè comença a emplenar la seva sol·licitud a les 23:50 hores però acaba a les 00:10 hores de l'endemà, estarà fora de termini.

A més, tingui en compte que els realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Què és la còpia electrònica autèntica?

La còpia autèntica de la Seu Electrònica permet extreure una còpia autoritzada del contingut de la seu que en aquell moment es consulta.

La còpia electrònica autèntica és un document electrònic, signat digitalment, que és idèntic i té la mateixa eficàcia jurídica que el document electrònic original que apareix en la Seu electrònica.

La còpia electrònica autèntica o autoritzada és l’equivalent electrònic de la còpia autèntica o autoritzada en paper, i es troba regulada de l’article 43 al 46 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Què és el registre electrònic de publicacions?

El registre de publicacions de la Seu Electrònica recull les evidències electròniques en relació amb la publicació i disponibilitat dels continguts de la seu.

 

Les evidències electròniques són el rastre que deixa el contingut dins la seu i permeten demostrar el moment en que ha estat publicat així com el temps que aquest ha estat disponible a la seu, i fins i tot demostrar qui ha dut a terme aquestes accions.

 

L’altra característica de les evidències electròniques és la correcta preservació de la cadena de custodia de la mateixa, de manera que existeixin garanties de que la prova no pot ser manipulada i, per tant, pot ser presentada davant un tribunal. D’aquesta manera queden garantits els drets dels ciutadans així com la independència i la transparència dels continguts de la Seu electrònica.

 

Què és la signatura electrònica?

La signatura electrònica és un conjunt de dades que permeten identificar al signatari com si de la signatura manuscrita es tractés.

Recomanacions de seguretat
 • Mai li demanarem per correu electrònic ni el seu certificat ni el seu codi PIN. Malfiï's si algú els hi demana.
 • Mantingui actualitzat el seu sistema operatiu, antivirus i navegador.
 • Accedeixi a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Ràpita des d'un web fiable. No accedeixi des d'enllaços que trobi a correus electrònics ni a d'altres webs.
 • No escrigui el codi PIN del seu certificat si hi ha algú a prop que pugui distingir què tecleja.
 • Mai desi el codi PIN del seu certificat si es troba en un ordinador que no és l'habitual.
 • Tanqui correctament el navegador si utilitza ordinadors de llocs públics o als quals hi tinguin accés terceres persones.
 • Esculli un codi PIN difícil d'encertar per reforçar la seva seguretat. No utilitzi dades fàcilment deduïbles com la data de naixement o que porti anotades a algun lloc.
No trobo el que busco, necessito ajuda

En la part superior dreta de la pantalla trobarà un cercador que li facilitarà l'accés als continguts.

Ajuda de certificats

Què és un certificat digital?

És un document electrònic que garanteix la identitat d'una persona en un sistema informàtic i permet realitzar tràmits telemàtics amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents portals o plataformes.

Els certificats han de ser emesos per una entitat de certificació (entitat de confiança que s’encarrega de verificar les identitats certificades com, per exemple, la Generalitat de Catalunya).

Quin aspecte té un certificat digital?

Com que es tracta d’un fitxer electrònic, el certificat pot trobar-se en una memòria USB, en un CD, instal·lat en un ordinador o contingut en una targeta amb un xip integrat.

Per saber si ja tenim algun certificat instal·lat a l’ordinador el podem buscar al navegador web:

En cas que el navegador sigui Internet Explorer haureu d'accedir a:

Eines - Opcions d'Internet - A la pestanya Contingut - Premeu el botó Certificats. Si el certificat està correctament instal·lat haurà d'aparèixer a la pestanya Personal d'aquesta finestra.

En cas que el navegador sigui Mozilla Firefox haureu d'accedir a:

Eines - Opcions - Avançat - A la pestanya Xifratge - Premeu el botó Visualitza els certificats. Si el certificat està correctament instal·lat haurà d'aparèixer a la pestanya Els vostres certificats d'aquesta finestra.

Per a què serveix un certificat digital?

Un certificat digital permet:

 • Identificar-se i garantir la identitat de l’usuari a Internet.
 • Signar documents electrònics amb validesa legal.
 • Enviar informació entre dues parts de forma segura i íntegra.
 • Accedir al servei d’una forma més directa, ja que no és necessari recordar l’usuari i la clau.
 • Accedir a informació personal i/o continguts restringits.
Com podeu obtenir un certificat digital?

A Catalunya, el principal proveïdor de certificats digitals és l’Agència Catalana de Certificació, CATCert. A través del seu web www.idcat.net, podreu iniciar el tràmit per obtenir el certificat. El procés consta de tres passos molt senzills:

 • Sol·licitar el certificat a través d’Internet.
 • Validar-lo en qualsevol Entitat de Registre Validadora, on es comprovarà la veracitat de les dades.
 • Instal·lar-lo a l’ordinador.

Quan obteniu el certificat idCAT, se us lliurarà gratuïtament el certificat. El seu principal avantatge és la seva portabilitat, ja que el certificat es pot utilitzar en qualsevol ordinador.

Els nous DNI ja incorporen certificats electrònics. En aquest cas, per utilitzar-los, necessitareu de forma indispensable un lector de targetes. Podeu trobar més informació al web oficial del DNI electrònic.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre també ofereix un certificat digital àmpliament reconegut. A través del seu web podreu iniciar el tràmit per sol·licitar-lo.

Com s'utilitza un certificat digital?

Per utilitzar un certificat necessiteu:

 1. Disposar d'un certificat digital reconegut per la Carpeta de serveis i tràmits (idCAT, DNIe, ...).
 2. Tenir un dispositiu USB o lector de targetes xip compatible amb el certificat.
 3. Tenir instal·lats correctament els components de software que ha proporcionat l'entitat emissora del certificat i els drivers del dispositiu USB o lector de targetes.
Quina validesa legal té un certificat digital?

Segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, "la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb les consignades en paper".

Quins certificats s'admeten?
 • IdCat
 • DNIe
 • Certificats emesos per les entitats reconegudes per CATCert:
  • Autoridad de Certificación de la Abogacía (AC Abogacía)
  • Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)
  • Agencia Notarial de Certificación (ANCert)
  • Asociación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación (ANF)
  • Camerfima - Certificados Camerales
  • Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM)
  • Direcció General de Policia
  • Firmaprofesional
  • HealthSign
  • Intercambio Electrónico de Datos y Comunicaciones, SL (AC EDICOM)
  • Izenpe
  • Netfocus
  • AC Organización Médica Colegial de España (OMC)
Puc utilitzar diversos certificats?

Pot tenir més d'un certificat en el seu ordinador i en el moment d'utilitzar-ho se li preguntarà quin d'ells vol utilitzar.

Resolució de problemes

Què cal fer si no podeu accedir amb certificat?
 • Comprovar que el navegador conegui el vostre certificat
 • Si no trobeu el certificat al navegador:
  • Si utilitzeu una targeta amb xip o un clauer USB, assegureu-vos que està correctament connectada.
  • Assegureu-vos d’haver seguit correctament les instruccions per a la seva utilització proporcionades per l’entitat emissora del certificat.
  • Si continueu sense veure’l, contacteu amb el servei tècnic de l’emissor del certificat.
 • Si trobeu el certificat al navegador:
  • Si navegueu amb Firefox, si teniu més d’un certificat, marqueu l’opció: Eines – Opcions – Avançat – Xifratge – Selecciona’n un automàticament.
  • Comproveu que el certificat no hagi caducat.
  • Comproveu que el certificat no mostri cap error de comprovació.
  • Comproveu que sigui un dels certificats admesos al web.
  • Tanqueu i reinicieu el navegador.
  • Reinicieu el vostre ordinador i torneu a provar-ho.
Què cal fer si no podeu accedir-hi amb el clauer IdCat?

Instal·lar el programari del clauer.
Per a Internet Explorer:

Per a Mozilla Firefox:

 • Instal·lar el suport per a Mozilla Firefox des d’Inici – programes – CATcert – clauer idCAT o Instal·lar les claus públiques d’idCAT des de http://www.idcat.net

Assegureu-vos que teniu el clauer connectat i que el vostre ordinador el reconeix.

Assegureu-vos que el certificat no està revocat, bloquejat o ha caducat.

Si continua fallant, reinicieu el vostre ordinador.

Resolució de problemes del clauer idCAT:

http://www.idcat.net

902 901 080

info@catcert.net

Què cal fer si no podeu accedir-hi amb el DNI electrònic?
 • Assegureu-vos que heu instal·lat el programari correcte de http://www.dnielectronico.es
 • Assegureu-vos que heu instal·lat les claus públiques necessàries des de http://www.dnielectronico.es
 • Comproveu que el vostre ordinador té correctament instal·lat un lector de targetes criptogràfiques.
 • Assegureu-vos que tingueu el DNIe correctament inserit dins del lector de targetes criptogràfiques.
 • Comproveu que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 • Si continua fallant, proveu de reiniciar el vostre ordinador.

Resolució de problemes del DNIe al Servei d'Atenció a la Ciutadania
http://www.dnielectronico.es

900 364 463

sac@dnielectronico.es

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
 • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
 • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
 • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
 • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
 • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers