Ens
 • Nom: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Adreça: Plaça Carles III, 13
 • Telèfon: 977 74 01 00
 • Fax: 977 74 58 90
 • Adreça electrònica: ajuntament@larapita.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Adreça: Plaça Carles III, 13
 • Telèfon: 977 74 01 00
 • Fax: 977 74 58 90
 • Adreça electrònica: ajuntament@larapita.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00

LICITACIÓ CONTRACTE SERVEIS CONSISTENT EN L'INCREMENT DE LA NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI DE SANT CARLES DE LA RÀPITA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB UN ÚNIC CRITERI PER A LA SEVA ADJUDIACIÓ, I PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA.

Estat: Arxiu històric

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Informació General

 • Expedient: 1726/2015
 • Data de publicació de l'anunci: 28/10/2015 11:22 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Impulsor:
  Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 04/11/2015 14:00
 • Obertura d'ofertes: 20/11/2015 14:30 Obertura sobre núm. 2
 • Lloc de publicació: DOGC 27/10/2015 BOPT 27/10/2015

Lloc de presentació

 • Nom: Registre General
 • Adreça: Pl. Carles III, 13 43540 - Sant Carles de la Ràpita
 • Telèfon: 977740100
 • Fax: 977745814
 • Horari: 9 a 14h

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: 1 any
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 51.700.-€
 • Import iva: 5.170.-€ (10% d’IVA)
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Lloc d'informació

 • Nom: Negociat de Contractació
 • Adreça: Plaça Carles III, 13
 • Telèfon: (ext. 2226 i 2228)
 • Fax: 977 74 58 14
 • Adreça electrònica: bgilabert@larapita.cat (mespo@larapita.cat)
 • Horari: de 09:00 a 14:00

NORMATIVA