Ens
 • Nom: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Adreça: Plaça Carles III, 13
 • Telèfon: 977 74 01 00
 • Fax: 977 74 58 90
 • Adreça electrònica: ajuntament@larapita.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Adreça: Plaça Carles III, 13
 • Telèfon: 977 74 01 00
 • Fax: 977 74 58 90
 • Adreça electrònica: ajuntament@larapita.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00

CONTRACTE SERVEIS PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL MUNICIPI.

Estat: Arxiu històric

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Informació General

 • Expedient: 5/2013
 • Data de publicació de l'anunci: 08/04/2013 09:57 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Impulsor:
  Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 23/04/2013 14:00
 • Lloc de publicació: Taulell d'Anuncis de la Corporació 08/04/2013 DOGC 08/04/2013 BOPT 08/04/2013

Lloc de presentació

 • Nom: Registre General
 • Adreça: Pl. Carles III, 13 43540 - Sant Carles de la Ràpita
 • Telèfon: 977740100
 • Fax: 977745814
 • Horari: 9 a 14h

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Lloc d'informació

 • Nom: Negociat de Contractació
 • Adreça: Plaça Carles III, 13
 • Telèfon: (ext. 2226 i 2228)
 • Fax: 977 74 58 14
 • Adreça electrònica: bgilabert@larapita.cat (mespo@larapita.cat)
 • Horari: de 09:00 a 14:00

NORMATIVA