Ens
 • Nom: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Adreça: Plaça Carles III, 13
 • Telèfon: 977 74 01 00
 • Fax: 977 74 58 90
 • Adreça electrònica: ajuntament@larapita.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Adreça: Plaça Carles III, 13
 • Telèfon: 977 74 01 00
 • Fax: 977 74 58 90
 • Adreça electrònica: ajuntament@larapita.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA DEL MUNICIPI.

Estat: Arxiu històric

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Informació General

 • Expedient: 10/2012
 • Data de publicació de l'anunci: 06/06/2012 11:09 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Impulsor:
  Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 27/06/2012 14:00
 • Lloc de publicació: BOPT 09/06/2012 DOGC 12/06/2012

Lloc de presentació

 • Nom: Negociat de Contractació
 • Adreça: Plaça Carles III, 13
 • Telèfon: (ext. 2226 i 2228)
 • Fax: 977 74 58 14
 • Adreça electrònica: bgilabert@larapita.cat (mespo@larapita.cat)
 • Horari: de 09:00 a 14:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: 1 ANY
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 67.796,61.-€
 • Import iva: 12.203,39.-€
 • Garantia provisional: NO PROCEDEIX

Lloc d'informació

 • Nom: Negociat de Contractació
 • Adreça: Plaça Carles III, 13
 • Telèfon: (ext. 2226 i 2228)
 • Fax: 977 74 58 14
 • Adreça electrònica: bgilabert@larapita.cat (mespo@larapita.cat)
 • Horari: de 09:00 a 14:00

NORMATIVA