S'han trobat 124 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
1172/2017 LICITACIÓ CONTRACTE SERVEIS QUE TE PER OBJECTE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I AMB VARIS CRITERIS PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ. 17/11/2017 14:51 GMT(+1:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Adjudicació
2400/2017 LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN L’ENCÀRREC PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES NOVES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LA POLICIA LOCAL A L’EDIFICI DE L’ANTIC SINDICAT DEL MUNICIPI DE SANT CARLES DE LA RÀPITA. 10/11/2017 09:28 GMT(+1:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Formalització contracte
2226/2017 Licitació de contracte de serveis consistent en la prestació del servei d’assessoria i defensa jurídica de l’Ajuntament 26/10/2017 12:12 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Licitació deserta
1922/2017 LICITACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DOS VEHICLES ESCOMBRADORA PER A LA VIA PÚBLICA, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER AMB OPCIÓ DE COMPRA (LEASING). 25/10/2017 12:58 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Formalització contracte
1880/2017 LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE SUPORT COMPLEMENTARI EN UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA, A L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, I AMB UN ÚNIC CRITERI PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ 10/08/2017 12:39 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Formalització contracte
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior12345678910..25Següent