AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Plaça Carles III, 13
977 74 01 00
ajuntament@larapita.cat
http://www.larapita.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 114 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
1184/2017 LICITACIO CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA POSADA EN SERVEI DELS EQUIPS D’ENREGISTRAMENT, I DEMÉS PRESTACIONS PER A LA DIFUSIÓ D’ESDEVENIMENTS A TRAVÉS D’UNA TELEVISIÓ LOCAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, I AMB UN ÚNIC CRITERI PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ. 08/06/2017 14:32 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Termini de presentació d’ofertes obert
886/2017 LICITACIÓ CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER A LA GESTIÓ DE LA LLAR D'INFANTS DE SANT CARLES DE LA RÀPITA,MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, I AMB VARIS CRITERIS PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ. 01/06/2017 14:44 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Termini de presentació d’ofertes obert
276/2019 LICITACIÓ CONTRACTE SERVEIS COL.LABORACIÓ EN LA GESTIÓ MUNICIPAL DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT. 21/04/2017 09:48 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Pendent adjudicació
769/2017 LICITACIÓ CONTRACTE SERVEIS VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME, I, ABALISAMENT A LES PLATGES DEL NUCLI URBÀ. 21/04/2017 09:32 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Pendent adjudicació
2019/2016 LICITACIÓ CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI, MITJANÇANT REGULACIÓ HARMONITZADA, PROCEDIMENT OBERT I AMB VARIS CRITERIS PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ 06/04/2017 14:05 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Termini de presentació d’ofertes obert
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

ANUNCIS PREVIS (0)

NORMATIVA