AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Plaça Carles III, 13
977 74 01 00
ajuntament@larapita.cat
http://www.larapita.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 122 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
2224/2017 Adjudicació directa per a les autoritzacions per a la utilització privativa del domini públic mitjançant la instal·lació de parades de mercaders i artesans a la festivitat anomenada "orígens 2017". 22/09/2017 15:04 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Termini de presentació d’ofertes obert
1880/2017 LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE SUPORT COMPLEMENTARI EN UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA, A L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, I AMB UN ÚNIC CRITERI PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ 10/08/2017 12:39 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Pendent adjudicació
327/2017 LICITACIÓ CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L’ADQUISICIÓ DE TERMINALS TETRA DE RADIOCOMUNICACIONS I SEGURETAT PER A LA POLICIA LOCAL. 19/07/2017 14:18 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Pendent resolució del recurs
285/2017 Concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic que té per objecte la concessió dels drets d'ocupació, ús, gaudiment i explotació de parades i locals del Mercat Municipal 11/07/2017 14:54 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Termini de presentació d’ofertes obert
2696/2016 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE DE TRES INSTAL·LACIONS DE LLOGUER D’EMBARCACIONS AL PARATGE DE RABASSA, PLATJA DE GARBÍ I PLATJA DE LES DELÍCIES 14/06/2016 14:07 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Arxiu històric
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

ANUNCIS PREVIS (0)

NORMATIVA