AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Plaça Carles III, 13
977 74 01 00
ajuntament@larapita.cat
http://www.larapita.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 126 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
124/2018 LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORIA I DEFENSA JURÍDICA DE L'AJUNTAMENT. 02/03/2018 09:31 GMT(+1:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Termini de presentació d’ofertes obert
1690/2017 LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SENYALITZACIÓ I EVACUACIÓ, DELS DIFERENTS EQUIPAMENTS, EDIFICIS I VEHICLES DE L’AJUNTAMENT. 02/03/2018 09:08 GMT(+1:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Termini de presentació d’ofertes obert
1574/2017 LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA PREVENCIÓ TÈCNICA DE RISCOS LABORALS I SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, I AMB VARIS CRITERIS PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ. 02/03/2018 08:41 GMT(+1:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Termini de presentació d’ofertes obert
2813/2017 LICITACIÓ AUTORITZACIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL, LOT 14 I LOT 22. 16/02/2018 14:55 GMT(+1:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Termini de presentació d’ofertes obert
2696/2016 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE DE TRES INSTAL·LACIONS DE LLOGUER D’EMBARCACIONS AL PARATGE DE RABASSA, PLATJA DE GARBÍ I PLATJA DE LES DELÍCIES 14/06/2016 14:07 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Arxiu històric
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

ANUNCIS PREVIS (0)

NORMATIVA