AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Plaça Carles III, 13
977 74 01 00
ajuntament@larapita.cat
http://www.larapita.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 124 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
2696/2016 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE DE TRES INSTAL·LACIONS DE LLOGUER D’EMBARCACIONS AL PARATGE DE RABASSA, PLATJA DE GARBÍ I PLATJA DE LES DELÍCIES 14/06/2016 14:07 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Arxiu històric
1726/2015 LICITACIÓ CONTRACTE SERVEIS CONSISTENT EN L'INCREMENT DE LA NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI DE SANT CARLES DE LA RÀPITA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB UN ÚNIC CRITERI PER A LA SEVA ADJUDIACIÓ, I PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA. 28/10/2015 11:22 GMT(+1:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Arxiu històric
5/2013 CONTRACTE SERVEIS PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL MUNICIPI. 08/04/2013 09:57 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Arxiu històric
15/2012 CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA RECOLLIDA, MANTENIMENT I ADOPCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA AL TERME MUNICIPAL DE SANT CARLES DE LA RÀPITA. 14/12/2012 14:35 GMT(+1:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Arxiu històric
10/2012 CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA DEL MUNICIPI. 06/06/2012 11:09 GMT(+2:00) Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita Arxiu històric
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.

ANUNCIS PREVIS (0)

NORMATIVA