Data i hora oficial: divendres 16 de abril de 2021, 00:23:27
Sincronitza

Normativa, Plans i Programes

 

Plans

5 publicacions
Pla especial urbanístic - Usos Antinc Sindicat Agrari
01/02/2018 14:43 - Registre de publicació

Pla especial urbanístic per a la concreció i definició dels usos a les intal·lacions de l'Antic Sindicat Agrari del Municipi.

Pla de Protecció Civil Municipal
20/10/2017 09:54 - Registre de publicació

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. En no haver-se formulat reclamacions ni al·legacions a l'acord del Ple de 27-10-2017 d'aprovació inicial, l'acord ha esdevingut definitiu.

Pla Director de l'Enllumenat Exterior de Sant Carles de la Ràpita
10/03/2017 09:52 - Registre de publicació

El Pla director bàsic d’enllumenat està dissenyat com una proposta per resoldre de manera integral les diferents necessitats visuals nocturnes de la ciutadania. Per tant, la finalitat del Pla director és clara: establir unes directius i línies d’actuació per optimitzar la gestió dels recursos disponibles, per una repercussió positiva a l’entorn.

Pla de Polítiques d'Igualtat 2017-2020
10/03/2017 09:50 - Registre de publicació

Aquest document presenta una diagnosi de necessitats de la població de Sant Carles de la Ràpita per a l’elaboració del Pla de Polítiques d’Igualtat.

Pla Local de Joventut 2016-2019
10/03/2017 09:47 - Registre de publicació

El Pla Local de Joventut de Sant Carles de la Ràpita 2016-2019 vol ser una eina de planificació estratègica de les Polítiques de Joventut del municipi per als propers quatre anys, amb la voluntat d’oferir al conjunt de la població juvenil oportunitats, recursos i serveis per viure plenament la seva condició juvenil, promoure el seu desenvolupament integral, els seus processos d’emancipació i l’exercici de la ciutadania.

Seu Electrònica