Data i hora oficial: divendres 16 de abril de 2021, 01:13:00
Sincronitza

Normativa, Plans i Programes

 

Reglaments

24 publicacions
Carta de serveis de l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
26/03/2021 10:00 - Registre de publicació

Carta de serveis de l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita aprovada definitivament en data 31 de desembre de 2020 i en vigor des del 24 de març de 2021.

Carta de serveis de l'Oficina de Cultura de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
08/03/2021 11:22 - Registre de publicació

Carta de serveis de l'Oficina de Cultura de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita aprovada definitivament en data 8 de gener de 2020 i en vigor des del 26 de febrer de 2021

Carta de serveis del Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
13/01/2021 09:06 - Registre de publicació

Carta de serveis del Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita aprovada definitivament en data 26 de novembre de 2020 i en vigor des de l’11 de gener de 2021.

Reglament de la Mesa de Mobilitat de Sant Carles de la Ràpìta
Reglament d'ús del Casal Cultural el Maset
Reglament del Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes
Modificació del Reglament intern d'organització i funcionament oficina supervisió de projectes de l'Ajuntament.
24/09/2018 13:57 - Registre de publicació

Modificació del Reglament intern d'organització i funcionament oficina supervisió de projectes de l'Ajuntament

Reglament intern d’organització i funcionament de l’oficina de supervisió de projectes
07/03/2018 08:51 - Registre de publicació

Reglament intern d’organització i funcionament de l’oficina de supervisió de projectes

Reglament Consell escolar municipal
26/09/2017 14:48 - Registre de publicació

Aprovació definitiva Reglament Consell escolar municipal (entrarà en vigor una vegada publicat al BOPT i que hagi transcorregut el termini previst a l'art. 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local)

Reglament de creació de fitxers de dades de caràcter personal
18/08/2017 15:05 - Registre de publicació

Anunci aprovació definitiva del Reglament de creació de fitxers de dades de carácter personal de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

Seu Electrònica