Data i hora oficial: dijous 26 de novembre de 2020, 10:14:10
Sincronitza

Normativa, Plans i Programes

 

Ordenances fiscals

21 publicacions
OF – Ordenança reguladora de la taxa per la distribució de la revista ràpita i altres publicacions similars
25/01/2012 12:41 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del servei de distribució de la revista ràpita i altres publicacions similars.

OF Servei de recollida i manteniment d’animals de companyia
25/01/2012 12:42 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de recollida i manteniment d’animals de companyia.

OF - Taxa per la Intervenció Administrativa d’Activitats sotmeses a Llicència, Comunicació i Declaració Responsable
25/01/2012 12:29 - Registre de publicació

Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per l’activitat administrativa d’intervenció d’activitats sotmeses a llicència, comunicació i declaració responsable.

OF – Piscina municipal i instal·lacions esportives
25/01/2012 12:50 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació del servei públic per utilització de la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis relacionats.

OF – Mercat Municipal
25/01/2012 12:58 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per la utilització, explotació i ocupació del servei públic de Mercat Municipal i per la prestació dels serveis en el Mercat Municipal.

OF – Taxa del cementiri i serveis fúnebres de caràcter local
25/01/2012 14:41 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la prestació del servei públic de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

OF – Llicència d’autotaxis i serveis relacionats
24/01/2012 14:09 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’activitat administrativa d’atorgament de llicència d’autotaxis i serveis relacionats.

OF – Retirada de vehicles de la via pública
24/01/2012 13:47 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública.

OF - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
25/01/2012 14:43 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

OF - Impost sobre activitats econòmiques
25/01/2012 14:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

Seu Electrònica