Data i hora oficial: divendres 16 de abril de 2021, 00:29:55
Sincronitza

Normativa, Plans i Programes

 

Ordenances fiscals

21 publicacions
OF – Taxa prestació serveis urbanístics
25/01/2012 14:40 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la prestació de serveis urbanístics.

OF – Expedició de documents administratius
24/01/2012 13:46 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'expedició de documents administratius. DEROGADA PER LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2020

OF - Ús privatiu dels edificis i instal·lacions municipals
25/01/2012 12:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels edificis i instal·lacions municipals i per la prestació dels serveis relacionats.

OF - Taxa Concurrència Proves Selectives
11/03/2016 08:50 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l’ingrés de personal.

OF Servei de recollida i manteniment d’animals de companyia
25/01/2012 12:42 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de recollida i manteniment d’animals de companyia.

OF – Piscina municipal i instal·lacions esportives
25/01/2012 12:50 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació del servei públic per utilització de la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis relacionats.

OF – Mercat Municipal
25/01/2012 12:58 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per la utilització, explotació i ocupació del servei públic de Mercat Municipal i per la prestació dels serveis en el Mercat Municipal.

OF – Taxa del cementiri i serveis fúnebres de caràcter local
25/01/2012 14:41 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la prestació del servei públic de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

OF – Llicència d’autotaxis i serveis relacionats
24/01/2012 14:09 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’activitat administrativa d’atorgament de llicència d’autotaxis i serveis relacionats.

OF – Retirada de vehicles de la via pública
24/01/2012 13:47 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública.

Seu Electrònica