Data i hora oficial: dimarts 11 de desembre de 2018, 21:46:58
Sincronitza

Normativa, Plans i Programes

 

Ordenances fiscals

32 publicacions
OF - Taxa per la Intervenció Administrativa d’Activitats sotmeses a Llicència, Comunicació i Declaració Responsable
25/01/2012 12:29 - Registre de publicació

Ordenança reguladora de la taxa per llicència d’obertura d’establiments, llicència ambiental, comunicació prèvia i declaració responsable.

OF - Ús de les instal·lacions municipals
25/01/2012 12:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal reguladora de l’ús de les instal·lacions municipals.

OF – Piscina municipal i instal·lacions esportives
25/01/2012 12:50 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal – Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.

OF – Entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu i parada de vehícles
25/01/2012 12:56 - Registre de publicació

Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

OF – OVP Parades, barraques, casetes de venda
25/01/2012 12:57 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

OF – OVP Taules i cadires
25/01/2012 12:57 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

OF – Recollida d’escombraries
25/01/2012 14:40 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal reguladora de la recollida d’escombraries.

OF – Retirada de vehicles de la via pública
24/01/2012 13:47 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal retirada de vehicles de la via pública.

OF – Expedició de documents administratius
24/01/2012 13:46 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal expedició de documents administratius.

OF - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
25/01/2012 14:43 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Seu Electrònica