Data i hora oficial: dijous 17 de agost de 2017, 21:04:30
Sincronitza

Normativa, Plans i Programes

 

Ordenances fiscals

32 publicacions
OF – Expedició de documents administratius
24/01/2012 13:46 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal expedició de documents administratius.

OF - Ús de les instal·lacions municipals
25/01/2012 12:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal reguladora de l’ús de les instal·lacions municipals.

OF - Impost sobre béns immobles
25/01/2012 14:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal impost sobre béns immobles.

OF - Impost sobre activitats econòmiques
25/01/2012 14:44 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

OF – Piscina municipal i instal·lacions esportives
25/01/2012 12:50 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal – Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.

OF - Llicència obertura establiments, llicència ambiental, comunicació prèvia i declaració responsable
25/01/2012 12:29 - Registre de publicació

Ordenança reguladora de la taxa per llicència d’obertura d’establiments, llicència ambiental, comunicació prèvia i declaració responsable.

OF – Servei Ensenyament d’Adults
25/01/2012 12:31 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal Taxa per la prestació del servei d’ensenyament d’adults

OF – Publicitat Ràdio Ràpita i Revista Ràpita
25/01/2012 12:31 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal – Taxa per la prestació del servei d’emissió de publicitat a l’emissora municipal Ràdio Ràpita i la inserció publicitària a la Revista Ràpita.

OF - Taxa per la distribució de la publicitat
25/01/2012 12:46 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal reguladora de la distribució de la publicitat.

OF – Ús Recinte Firal
25/01/2012 12:50 - Registre de publicació

Ordenança Fiscal – Taxa per l’ús de les instal·lacions del recinte firal.

Seu Electrònica