Data i hora oficial: divendres 16 de abril de 2021, 05:12:13
Sincronitza

Relació de certificats digitals i signatures electròniques admesos

 

Relació de tots els sitemes de signatura digital acceptats per a realitzar transaccions amb l’administració titular de la Seu i dels segells electrònics emprats, que permeten, entre altres actuacions, generar còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades al registre d'entrada i sortida o efectuar notificacions electròniques a ciutadans i empreses.

La plataforma funciona amb l'IdCat, el DNIe i a més a més s'admeten els certificats emesos per les entitats reconegudes per CATCert:

 • Autoridad de Certificación de la Abogacía (AC Abogacía)
 • Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)
 • Agencia Notarial de Certificación (ANCert)
 • Associación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación (ANF)
 • Camerfima - Certificados Camerales
 • Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM)
 • Direcció General de Policia
 • Firmaprofesional
 • HealthSign
 • Intercambio Electrónico de Datos i Comunicaciones, SL (AC EDICOM)
 • Izenpe
 • Netfocus
 • AC Organización Médica Colegial de España (OMC)
Seu Electrònica