Fecha y hora oficial: miércoles 27 de septiembre de 2023, 13:03:48
Sincronizar

Factura electrónica

 

NORMATIVA APLICABLE

Segons la Llei 25/2013 del 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures al sector públic, s’estableix l’obligació que les factures que es presentin a una Administració siguin en format electrònic a partir del 15 de gener del 2015.

Segons el Reglament municipal regulador d’aquesta matèria quedaran exclosos d’aquesta obligació i podran presentar, si volen facturar en paper, totes aquelles factures d’import igual o inferior a 5.000,00 euros, IVA inclòs, així com les que presentin els autònoms, sigui quin sigui el seu import.

Les factures presentades electrònicament hauran d’expedir-se amb el format que determina la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures al sector públic, i ser signades amb signatura electrònica avançada basada en un certificat.

Així, s’hauran d’ajustar al format estructurat de la factura electrònica Facturae, versió 3.2, i al format de signatura electrònica d’acord a les especificacions XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES).

Les característiques i requeriments indicats es poden trobar al portal web FACTURAE (http://www.facturae.es/)

REQUERIMENTS PARTICULARS DE LES FACTURES ELECTRÒNIQUES

La factura electrònica permet establir una gestió més eficaç de les factures rebudes. Per això es necessari utilitzar les 3 codificacions de client dels serveis o productes (referits a la factura en particular) que es troben en el portal FACe (dintre del directori d’organismes, administració local, Ajuntament Sant Carles de la Ràpita) i que fan referència a:

  • ÒRGAN GESTOR
  • OFICINA CONTABLE
  • UNITAT TRAMITADORA

Aquesta codificació referent a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita es pot trobar en el següent enllaç.

La utilització correcta d’aquesta codificació ens permet realitzar les gestions de tractament i pagament de les esmentades factures d’una forma més eficaç en benefici tant de l’entitat i com dels propis proveïdors.

S’ha de tenir en compte que òrgan gestor, oficina comptable i unitat tramitadora comparteixen el mateix codi.

En cas de dubte de quin òrgan gestor, oficina comptable o unitat tramitadora heu d’emprar, fiqueu-vos en contacte amb la persona que ha requerit els vostres serveis i/o productes perquè us informi.

PRESENTACIÓ DE LES FACTURES ELECTRÒNIQUES

La presentació de les factures electròniques es pot fer indistintament per qualsevol dels següents dos portals d’Internet segons les vostres preferències:

Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • __utma  Se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. Expira a los 2 años a partir de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmt  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira a los 10 minutos
  • __utmb  Se utiliza para determinar nuevas sesiones o visitas. Expira a los 30 minutos después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmc  Se utiliza para determinar si un usuario estaba a una nueva sesión o de visita. Expira al cerrar la sesión del navegador
  • __utmz  Guarda la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario a la página web. Expira a los 6 meses después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmv  Se utiliza para guardar datos variables personalizados del visitante. Expira a los 2 años después de la configuración o actualitzación del sitio
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros