Data i hora oficial: divendres 16 de abril de 2021, 04:55:32
Sincronitza

Relació de dies hàbils i inhàbils

 

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

 • 01/01/2021 - Cap d'any
 • 06/01/2021 - Reis
 • 02/04/2021 - Divendres Sant
 • 05/04/2021 - Pasqua Florida
 • 01/05/2021 - Festa del Treball
 • 24/06/2021 - Sant Joan
 • 08/09/2021 - Mare de Déu de la Ràpita - Festiu Local
 • 11/09/2021 - Diada Nacional de Catalunya
 • 11/10/2021 - Festiu Local
 • 12/10/2021 - Festa Nacional d'Espanya
 • 01/11/2021 - Tots Sants
 • 06/12/2021 - Dia de la Constitució
 • 08/12/2021 - La Puríssima
 • 25/12/2021 - Nadal
 • Tots els diumenges

De conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Ajuntament fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis.

Dies hàbils i inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (art. 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Seu Electrònica