Data i hora oficial: dijous 22 de agost de 2019, 17:28:04
Sincronitza

Relació de dies hàbils i inhàbils

 

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

 • 01/01/2019 - Cap d'Any
 • 19/03/2019 - Sant Josep
 • 19/04/2019 - Divendres Sant
 • 22/04/2019 - Dilluns de Pasqua Florida
 • 01/05/2019 - Dia del Treball
 • 24/06/2019 - Sant Joan
 • 25/07/2019 - Sant Jaume
 • 15/08/2019 - L'Assumpció
 • 11/09/2019 - Diada Nacional de Catalunya
 • 01/11/2019 - Tots Sants
 • 06/12/2019 - Dia de la Constitució
 • 25/12/2019 - Nadal
 • 26/12/2019 - Sant Esteve
 • Tots els diumenges

De conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Ajuntament fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis.

Dies hàbils i inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (art. 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Seu Electrònica